باج افزارها چطور اقدام به محدود سازی دسترسی کاربر به فایلها می کنند؟

باج افزارها چطور اقدام به محدود سازی دسترسی کاربر به فایلها می کنند؟

باج افزار یا Ransomware  گونه ای بدافزار است که دسترسی به فایلهای کاربر را محدود ساخته  و برای دسترسی مجدد، از او درخواست باج می کند. در سالهای اخیر آن دسته از باج افزار هایی که از طریق رمز نگاری اقدام به محدود سازی دسترسی کاربر به فایلها می کنند در حال افزایش است.

 در این نوع محدود سازی، هدف از رمز کردن، تغییر ساختار فایل است. به نحوی که تنها با در دست داشتن کلید رمز گشایی بتوان به محتوای فایل دسترسی پیدا کرد.
 پیچیدگی و قدرت این کلیدها بر اساس تعداد بیت بکار رفته در ساختار کلید است. هر چه تعداداین بیت ها بیشتر باشد، شانس یافتن آن هم دشوارتر و در بیت بالا عملا غیر ممکن می شود.