رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا گزارشات ثبت شده در سایت که در آن شاکی زیر سن قانونی است رسیدگی می‌شوند؟

آیا گزارشات ثبت شده در سایت که در آن شاکی زیر سن قانونی است رسیدگی می‌شوند؟

وب‌سایت پلیس فتا متعهّد است هرگونه اقدام بر روی کلیه پیام‌ها، اخبار و گزارش‌های واصله از سوی مخاطبان و شهروندان عزیز حتی آنان که سنشان زیر سن قانونی است را انجام دهد، در صورتی که موضوع گزارش ثبت شده مستلزم حضور فرد و رسیدگی از طریق مراجع قضایی باشد این امر می‌بایست با هماهنگی والدین یا قیّم قانونی آن‌ها صورت پذیرد؛ مگر در شرایط خاص و با کسب اجازه از عالی‌ترین مقام انتظامی و قضایی.