برازجان - دشتستان

طول جغرافیایی
۲۹.۲۶۶۴۳۹
عرض جغرافیایی
۵۱.۱۹۸۶۰۱
آدرس
ورودی شهر، جنب بانک قوامین، ستاد فرماندهی شهرستان، پلیس فتا
پست الکترونیک
bushehr_fata@police.ir
استان
بوشهر
کد پستی
۷۵۶۱۶۳۳۷۳۸.۰۰
نوع دفتر
پلیس فتا