بوشهر

طول جغرافیایی
۲۸.۹۶۳۷۶۴
عرض جغرافیایی
۵۰.۸۳۶۰۴۲
آدرس
خیابان امام خمینی(سنگی)- کنار کوچه استانداری(مبارزان)- روبروی بانک اقتصاد نوین- دادسرای عمومی و انقلاب
پست الکترونیک
bushehr_dadsara@police.ir
استان
بوشهر
کد پستی
۰.۰۰
نوع دفتر
دادسرای جرایم رایانه‌ای