آیا امکان نمایش و دیدن بازدیدکنندگان پروفایل و اکانت شخصی در شبکه‌های اجتماعی برای کاربران وجود دارد؟

آیا امکان نمایش و دیدن بازدیدکنندگان پروفایل و اکانت شخصی در شبکه‌های اجتماعی برای کاربران وجود دارد؟

این امکان در هیچکدام از شبکه‌های اجتماعی وجود ندارد و این مسئله به معنای اشتراک اطلاعات و فعالیت شخصی بازدید کننده به شمار می‌رود و دسترسی به این اطلاعات برای دیگران امکان‌پذیر نیست.

برخی نرم‌افزارهایی که در شبکه‌های اجتماعی به این منظور منتشر می‌شوند به دنبال سوء استفاده از کاربران می‌باشد و برای سرقت اطلاعات آنها استفاده می‌شود.