وقتی دستگاه رایانه و یا موبایل هوشمند بدون هیچ مشکلی کار می‌کند، آیا این دستگاه به بدافزار آلوده نشده است؟

وقتی دستگاه رایانه و یا موبایل هوشمند بدون هیچ مشکلی کار می‌کند، آیا این دستگاه به بدافزار آلوده نشده است؟

1_1.jpg

خیر.

بدافزارهایی مانند جاسوس‌افزارها، بت‌نت‌ها و انواع دیگر می‌توانند در سکوت و بدون ایجاد هیچ مشکلی روی دستگاه کاربر نصب می‌شوند و کار خود را انجام می‌دهند