دستورالعمل‌های اصلی برای نظارت والدین بر فرزندان در فضای مجازی:

دستورالعمل‌های اصلی برای نظارت والدین بر فرزندان در فضای مجازی:

-    وقت بیشتری را صرف آموزش رفتار مناسب فرزندان خود در هنگام آنلاین بودن بگذارید.

-    رایانه را در یک منطقه عمومی در خانه نگه دارید به نحوی که بتوانید بر آن نظارت و کنترل داشته باشید.

-    بر مدت زمان استفاده از رایانه و گوشی‌های هوشمند نظارت داشته باشید و به صورت کنترل شده در زمان‌های محدود این وسایل را در اختیار فرزندان خود قرار دهید.

-    با شناسایی علاقه‌ی فرزندان خود با ابزا‌های مناسب سایت‌های مفید را به آن‌ها معرفی کنید و اجازه دسترسی به سایر سایت‌ها را مسدود کنید.

-    کارت‌های بانکی و صورتحساب تلفن را برای جلوگیری از فعالیت‌های نامعلوم به صورت دوره‌ای کنترل کنید.

-    همانطور که بر فعالیت و کارهای فرزندان خود در بیرون از خانه، مدرسه و ... نظارت می‌کنید با استفاده ابزارهای مختلف از فعالیت‌های آنلاین فرزندان خود حفاظت کنید.

-    اگر فرزند شما با یک اتفاق و مشکل در اینترنت مواجهه شد سریعاً موضوع را جدی بگیرید و رسیدگی کنید.