رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا اسکرین شات مدرک محسوب می‌شود؟

آیا اسکرین شات مدرک محسوب می‌شود؟

اسکرین شات گرفتن حالات و وضعیت‌های مختلفی دارد که در همه این حالات، تنها اماره قضایی است یعنی تنها نشانه‌ای است که به علم و آگاهی قاضی در تحقیقات در مورد موضوع پرونده کمک می‌کند و قاضی با بررسی آنها به حقیقت پرونده پی می‌برد.

حالت‌های مختلف اسکرین شات گرفتن

همانطور که گفته شد اسکرین شات گرفتن، حالت‌های مختلفی دارد مثلاً گاهی برای دفاع از خود است، به عنوان مثال شخصی از طریق تلگرام یا پیامک یا ایمیل اقدام به فحاشی، تهدید یا مزاحمت می‌کند که در اینجا فرد می‌تواند همان متن را نگه داشته و به قاضی نشان دهد یا از همان متن اسکرین بگیرد.