آیا لیست دستگاه‌های متصل به اکانت گوگل را می‌توان مدیریت کرد؟

آیا لیست دستگاه‌های متصل به اکانت گوگل را می‌توان مدیریت کرد؟

بله، برای این کار می‌توانید با مراجعه به سایت myaccount.google.com/security و کلیک بر روی manage device لیست تمامی دستگاه‌ها را مشاهده کرده و در صورت نیاز حذف نمایید.