تهدید به پخش عکس‌ها و پیام‌های خصوصی آیا جرم است؟

تهدید به پخش عکس‌ها و پیام‌های خصوصی آیا جرم است؟

بر اساس ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، صدا ، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.