رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

در صورت مشاهده تخلف، نقص یا باگ یک اپلیکیشن چه کنیم؟

در صورت مشاهده تخلف، نقص یا باگ یک اپلیکیشن چه کنیم؟

شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نقص یا باگ اپلیکیشن‌ یا بازی‌های آنلاین و آفلاین، می‌توانند با ثبت گزارش مربوطه در بخش ثبت تخلف بازی یا اپلیکیشن ابتدا نوع نرم‌افزار مد نظر را انتخاب سپس با مشخص نمودن نوع گجت مورد استفاده آن نرم‌افزار، پس از انتخاب فروشگاهی که نرم‌افزار را از آن دریافت کرده‌اند ، توضیحات و مستندات گزارش خود را الصاق و از این طریق موضوع را به پلیس فتا گزارش نمایند.