آیا می شود روی اکانت اینستاگرام همانند تلگرام رمز تایید دو مرحله ای فعال نمود؟

آیا می شود روی اکانت اینستاگرام همانند تلگرام رمز تایید دو مرحله ای فعال نمود؟

کاربر می تواند با ورود به اکانت اینستاگرام خود وارد به مسیر زیر رفته و با وارد نمودن شماره تلفن همراه خود اقدام به فعالسازی احراز هویت دوعاملی نماید.
Settigs > Privacy and Security > Two-factor Authentication