رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا باید دستگاه تلفن همراه را به فرزندان خود بدهیم؟

آیا باید دستگاه تلفن همراه را به فرزندان خود بدهیم؟

هر خانواده و هر کودک مانند هزینه‌ها، فعالیت‌های اضطراری، الزامات تکالیف تکمیلی، اعتقادات شخصی  و ... متفاوت است. وقتی تصمیم می‌گیرید که کجا و چه زمانی اجازه بدهید کودکان از تلفن همراه شما استفاده کنند و با آن بازی کنید هم یک اقدام سلیقه‌ای است. این یک انتخاب شخصی است که پاسخ درست یا غلطی در آن وجود ندارد و باید توسط هر خانواده تصمیم‌گیری شود. صحبت کردن با معلم فرزند شما و دیگر والدین در جامعه ممکن است به شما کمک کند تصمیم درست تری را بگیرید، اما در نهایت چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که کودک شما در مورد نیازهای خود در برخورد با همسالان و دوستان خود که یک عامل تعیین کننده است، چه بازتابی دارد. پس به این سوال خیلی فکر کنید که آیا فرزند شما امکان و نیازمندی استفاده از دستگاه تلفن همراه شما را دارد؟