از چه سنی برای فرزندم موبایل یا تبلت بخرم ؟

از چه سنی برای فرزندم موبایل یا تبلت بخرم ؟

خرید ابزار رسانه ای برای فرزندان زیر ۱۰ سال ممنوع است و زمان استفاده از موبایل و تبلت برای بچه ها باید محدود باشد حداکثر یک ساعت در روز، حتی اگر بازی ای که در تبلت یا موبایل دارند اموزشی باشد.
ما به عنوان والدین باید بتوانیم این قانون مهم را در استفاده در موبایل وتبلت برای بچه های سن پایین اجرا کنیم و قاطع باشیم و تسلیم گریه و درخواست های بیشتر از یک ساعت کودک نشویم.
بچه ها در سن پایین متوجه گذر زمان نمی شوند و وقت تحویل دادن تبلت و موبایلشان به شدت مقاومت می کنند پس آماده باشید که تسلیم نشوید.
هرگز برای اینکه به کارهایتان برسید و یا در مهمانی فرزندتان مشغول باشد و بهانه گیری نکند به او بیشتر از یک ساعتش اجازه استفاده از موبایل ندهید.
موبایل خود را برای بازی در اختیار کودک قرار ندهید و او باید بداند که موبایل حریم شخصی شماست و برای استفاده از ان باید اجازه بگیرد.

اگر فقط یکبار برای آرام شدن کودک موبایلتان را برای بازی در اختیارش گذاشتید دیگر در استفاده از گوشیتان اختیار کامل نخواهید داشت چون کودک خود را صاحب آن گوشی یا تبلت می داند!