رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

شخصی یک پروفایل جعلی با عکس من در یک شبکه اجتماعی درست کرده و اقدام خلافی هم با آن نمی کند. آیا مجازاتی برای این فرد در قانون در نظر گرفته شده است ؟

شخصی یک پروفایل جعلی با عکس من در یک شبکه اجتماعی درست کرده و اقدام خلافی هم با آن نمی کند. آیا مجازاتی برای این فرد در قانون در نظر گرفته شده است ؟

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و بر اساس تبصره این ماده چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.