در یک موضوع خاصی که در استفاده از اینترنت برایم اتفاق افتاده ، به مرکز ارئه دهنده خدمات دسترسی مراجعه و متصدی مربوطه اعلام نمود به علت اینکه دوماه از موضوع شما گذشته است، اطلاعات حذف شده و هیچ کمکی نمی‌توانیم به شما کنیم، تکلیف من چیست و باید چکار کنم؟

در یک موضوع خاصی که در استفاده از اینترنت برایم اتفاق افتاده ، به مرکز ارئه دهنده خدمات دسترسی مراجعه و متصدی مربوطه اعلام نمود به علت اینکه دوماه از موضوع شما گذشته است، اطلاعات حذف شده و هیچ کمکی نمی‌توانیم به شما کنیم، تکلیف من چیست و باید چکار کنم؟

قانون‌گذار در متن ماده ۳۲ قانون جرائم رایانه‌ای به صراحت به این موضوع پرداخته و اعلام داشته که(( ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.)) با توجه به موضوع ادعایی شما، می‌توانید با مراجعه به مراجع قضایی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بر علیه مرکز ارائه‌دهنده خدمات دسترسی شکایت نموده تا پس از ارجاع شکایت به پلیس فتا بر حسب ماهیت سایبری آن و با هماهنگی قضایی، مسئول یا متصدی مرکز مربوطه احضار و تحقیقات تخصصی معمول و نتیجه به مرجع قضایی جهت تصمیم‌گیری گزارش گردد.