فرد مسنی هستم و با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آشنایی ندارم. با توجه به اینکه از گوشی ساده استفاده می‌کنم و استفاده‌ای از اینترنت ندارم، آیا باز هم احتمال سوءاستفاده از گوشی و سیمکارت من توسط اشخاص دیگر وجود دارد؟

فرد مسنی هستم و با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آشنایی ندارم. با توجه به اینکه از گوشی ساده استفاده می‌کنم و استفاده‌ای از اینترنت ندارم، آیا باز هم احتمال سوءاستفاده از گوشی و سیمکارت من توسط اشخاص دیگر وجود دارد؟

بله، حتی با وجود اینکه شما از گوشی ساده استفاده می‌کنید، باز هم احتمال سوءاستفاده از شماره سیمکارت شما در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد. همان‌گونه که مطرح کردید. اگر با فضای مجاز آشنایی ندارید می‌توانید به پلیس فتا شهرستان خود و یا شخصی متخصص و مورد اعتماد مراجعه کرده تا این موارد را برای شما بررسی کنند.