روند بررسی پرونده برداشت غیرمجاز اینترنتی در پلیس فتا حداکثر چقدر طول می‌کشد؟

روند بررسی پرونده برداشت غیرمجاز اینترنتی در پلیس فتا حداکثر چقدر طول می‌کشد؟

بطور کلی در خصوص فرآیند رسیدگی نمى‌توان زمان مشخصى را تعیین کرد. چراکه برحسب تعداد متهمین، سرعت شناسایی و اینکه متهم یا متهمین پرونده در چه شهرى سکونت داشته باشند و یا خارج از کشور باشند و همچنین برحسب پیچیدگی‌هاى فنی و اطلاعاتى پرونده و سایر موضوعات دیگر، این زمان متفاوت مى‌باشد.

بعلاوه اینکه درصورت نقص پرونده یا صلاحدید قاضی و لزوم انجام تحقیقات بیشتر ممکن است فرآیند رسیدگى پرونده‌ها متفاوت باشند.