در صورت تمایل به عضویت در طرح همیار پلیس فتا چه کنیم؟

در صورت تمایل به عضویت در طرح همیار پلیس فتا چه کنیم؟

خواهران و برادران گرامی که تمایل به مشارکت و عضویت در گروه همیاران پلیس فتا را داشته و توانایی همکاری در این زمینه را دارند، ابتدا می‌بایست با مـطالـعه شرایط عضــویت مـوجـود در سـایت نسبت به شرایط عمومی عضویت در گروه همیاران آگاهی یابند که پس از تکـمیل فــرم عضــویت و ارســال مـیثـاق نـامه روند بــررسـی مـشخصـات فــردی ایشان انجام خواهد گرفت،  در صورت تایید هویت و با توجه به نیاز سازمانی دعـوت نـامه جـهت مـراجـعه حــضـوری به کاربر ارسال خواهد شد.