آیا معامله با ارزهای دیجیتالی شرعاً باطل است؟

آیا معامله با ارزهای دیجیتالی شرعاً باطل است؟

ازنظر شرعی معامله با این پول های رمزی از جهت فقهی و شرعی یک مال مبهم و مجهول است و معامله با چنین دارایی باطل است و بانک مرکزی در حال مطالعه در این زمینه می‌باشد اما به‌ صورت رسمی مواردی اعلام‌ نشده ولیکن بهتر است که مردم وارد چنین معاملاتی نشوند.