رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

۱۰ نکته اساسی و ضروری برای والدین درکنترل فرزندان:

۱۰ نکته اساسی و ضروری برای والدین درکنترل فرزندان:

- فرزندتان را در استفاده از سیستم‌های دیجیتالی ممنوع نکنید.

- از آخرین آسیب‌ها و تهدیدات و تغییرات فضای مجازی آگاه باشید و بایستی از فرزندان خود مراقبت کنید.

- یک توافق نامه  با اعضای خانواده خود داشته باشید.

- به فرزندان خود کمک کرده تا حافظ حریم خصوصی خود و دیگر اعضای خانواده در فضای مجازی باشند.

- هنگامی که فرزندان خود آنلاین هستند، به کودک خود کمک کنید تا به طور انتقادی فکر کند و از علت انجام یا عدم انجام دادن تمام فعالیت‌ها را در کامپیوتر و فضای مجازی اطلاع داشته باشد.

- خطوط ارتباطی با فرزندان خود را باز نگه دارید و اجازه بدهید کودک شما به راحتی از شما مشاوره بگیرد و پنهان کاری نکند.

- تعادل و مساوات را در بین اعضای خانواده رعایت کنید.

- به فرزندان خود بیاموزید تا متناسب سن و بلوغ فکری خود برنامه را انتخاب و متناسب نیاز خود در فضای مجازی فعالیت کند.

- آگاه باشید که والدین خود نیز در مورد تربیت فرزندان خود در هر زمینه ای بایستی آموزش ببینند.