آیا سرمایه گذاری آنلاین در سایت‌های خارجی قابل اعتماد است؟

آیا سرمایه گذاری آنلاین در سایت‌های خارجی قابل اعتماد است؟

با توجه به اینکه سرور و محل استقرار اینگونه سایت‌ها در داخل ایران قرار نداشته و همچنین از سازمان‌های مربوطه در کشور مجوزی دریافت نکرده‌اند نمی‌توان به آنها اعتماد نمود و در صورت اقدام به کلاهبرداری نیز پیگیری آن بسیار مشکل است.