رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آگهی استخدامی یک شرکت در فضای مجازی منتشر شده است، آیا این شرکت مورد تایید پلیس فتا می‌باشد؟

آگهی استخدامی یک شرکت در فضای مجازی منتشر شده است، آیا این شرکت مورد تایید پلیس فتا می‌باشد؟

باید توجه داشته باشید که پلیس فتا فقط یک ضابط قضائی است و وظیفه‌ای درخصوص نظارت بر فعالیت شرکت‌ها یا صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌ها و ... بر عهده ندارد. لذا برای بررسی وضعیت یک شرکت، ابتدا عضویت آن شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها، سایر نهادها و مجامع صنفی و مجوزهایی که به آنها اعطا شده است، را مورد بررسی قرار دهید. ضمن آنکه با تماس با اتحادیه یا نهاد صنفی مربوط به آن حوزه از فعالیت اقتصادی، می‌توانید برخی اطلاعات مورد نظر را کسب کنید.