رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

حملات صیادی و هرزنامه ها چگونه صورت می‌پذیرد؟

حملات صیادی و هرزنامه ها چگونه صورت می‌پذیرد؟

در یک حمله صیادی، ابتدا مهاجم طعمه خود را که معمولا پیامی جعلی با ظاهری مشابه پیام‌های یک نهاد معتبر(نظیر بانک)است را برای تعداد زیادی از کاربران ارسال می‌نماید.

درگام بعد مهاجم منتظر می‌ماند به این امید که افراد هدف حمله،فریب خورده و خود را در دام وی گرفتار نمایند.حال ممکن است این‌کار با کلیک بر‌روی یک پیوند باشد یا ارسال مشخصات فردی.