رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

خدمات ارتباطات ماهواره ای با چه پهنای باندی ارائه می شود؟

خدمات ارتباطات ماهواره ای با چه پهنای باندی ارائه می شود؟

این خدمات در دو نوع Narrow-Band و Broad-Band ارائه می شود. در ارتباطات Narrow-Band پهنای باند از ۱Kbps الی ۳۸۴Kbps ارائه می گردد و در نوع Broad-Band پهنای باند از ۶۴Kbps الی ۱۵۰Mbps ارائه می گردد.