رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

مهم‌ترین آسیب های اجتماعی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی چیست؟

مهم‌ترین آسیب های اجتماعی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی چیست؟

از‌جمله آسیب های حوزه فضای مجازی در بحث اجتماعی میتوان به موضوعات زیر اشاره کرد:

۱- شکل‌گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب

۲- استفاده بی‌رویه و وابستگی اعتیاد گونه به اینترنت

۳- تغییر در سبک زندگی و معیار‌های ارزشی و فرهنگ اسلامی و ایرانی

۴- ترویج نابهنجاری‌ها و بی‌بند و ‌باری‌های اخلاقی و برقراری‌روابط غیرمتعارف

۵- تداخل مرزها و فضاهای درون خانواده با اجتماع