رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز به اخذ مجوز دارند؟

آیا کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز به اخذ مجوز دارند؟

بله، به‌منظور تأمین حقوق مطرح‌شده و ساماندهی کسب‌وکارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک اقدام به اعطاء نماد به کسب‌وکارهای اینترنتی نموده که هویت مالک و محل فعالیت آن‌ها احرازشده است.
کسب‌وکارهای دارای نماد ملزم به رعایت مقررات مندرج در نماد می‌باشند. نماد اعتماد الکترونیکی به‌منظور اعتمادسازی برای کاربران هنگام مراجعه به سایت‌های فروشگاه‌های اینترنتی اعطاء می‌شود اما به‌تنهایی برای فعالیت کافی نیست.
بر طبق آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد ۲، ۲۲ و تبصره ماده ۷۸ قانون نظام صنفی) کلیه متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی ملزم هستند نسبت به دریافت مجوز کسب از مرکز امور اصناف اقدام نمایند. صرف درخواست و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به‌منزله تأیید فعالیت آنان نیست؛ البته دریافت نماد یکی از شرایط اعطاء مجوز کسب می‌باشد.