رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

مدارک موردنیاز برای دریافت پروانه کسب و راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی چیست؟

مدارک موردنیاز برای دریافت پروانه کسب و راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی چیست؟

مدارک موردنیاز  برای دریافت پروانه کسب و  راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی عبارت‌اند از:
1-ارائه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی
 2- گواهی صلاحیت شخصی از نیروی انتظامی
۳- گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده
۴-گواهی گذراندن دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب‌وکار
۵- تأییدیه ویژگی‌های تخصصی کسب‌وکار مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
۶- تصویر کارت ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی
۷- تصویر کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل
۸- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور برای صنوف
۹-مصوبه هیئت‌مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی