چگونه بفهمم چند سیم کارت با کدملی من ثبت شده است؟

چگونه بفهمم چند سیم کارت با کدملی من ثبت شده است؟

 شما می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir و یا با ارسال کد ملی خود به شماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ و یا شماره ۳۰۰۰۱۵۰ از تعداد سیم کارت‌هایی که با کد ملی شما ثبت شده، مطلع شوید.