رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه بفهمم چند سیم کارت با کدملی من ثبت شده است؟

چگونه بفهمم چند سیم کارت با کدملی من ثبت شده است؟

 شما می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir و یا با ارسال کد ملی خود به شماره 3000504901 و یا شماره 3000150 از تعداد سیم کارت‌هایی که با کد ملی شما ثبت شده، مطلع شوید.