رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چگونه بفهمم چند سیم کارت با کدملی من ثبت شده است؟

چگونه بفهمم چند سیم کارت با کدملی من ثبت شده است؟

 شما می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی mobilecount.cra.ir و یا با ارسال کد ملی خود به شماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ و یا شماره ۳۰۰۰۱۵۰ از تعداد سیم کارت‌هایی که با کد ملی شما ثبت شده، مطلع شوید.