برای جلوگیری ورود بدافزار به گوشی‌های هوشمند چه راه کارهایی وجود دارد؟

برای جلوگیری ورود بدافزار به گوشی‌های هوشمند چه راه کارهایی وجود دارد؟

۱ - فعال‌کردن قابلیت جلوگیری از نصب آپ‌های غیر مطمئن

۲ - بررسی دسترسی آپ‌های دانلود شده، پیش از نصب برنامه

۳ آپدیت تلفن همراه‌ به جدیدترین نسخه

۴ - نصب اپلیکیشن‌های آنتی‌ویروس