رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

فیشینگ تبنبینگ چیست؟

فیشینگ تبنبینگ چیست؟

یکی از جدیدترین روشهای فیشینگ، تبنبینگ است.این برنامه از صفحاتی که کاربر باز‌کرده استفاده می‌کند  و به طور آهسته کاربر را به سایت ساختگی ارجاع می‌دهد.