رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

جهت ثبت و ارائه ایده‌های خلاقانه در حوزه امنیت سایبر چه کنیم؟

جهت ثبت و ارائه ایده‌های خلاقانه در حوزه امنیت سایبر چه کنیم؟

شهروندان گرامی که تمایل به مشارکت در طرح‌های تحقیقاتی و خلاقانه در حوزه امنیت سایبر دارند می‌توانند با مراجعه به بخش ثبت ایده در سایت پلیس فتا، پس از تکمیل بخش مربوط به اطلاعات هویتی خود، نسبت به معرفی جزییات ایده خلاقانه نظیر اهداف، حوزه‌های کاربردی موضوع و مزایای متصور از اجرای ایده اقدام نمایند، در ادامه و پس از تایید طرح  که با توجه به نیاز سایبری کشور انجام خواهد گرفت دعـوت نـامه جـهت مشارکت و همکاری در عرصه تحقیقاتی مشخص شده برای کاربر ارسال خواهد شد.