رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

از حساب بانکى من به عنوان حساب واسط سوء استفاده شده است اما چرا کل موجودى حساب من توسط پلیس فتا مسدود گردیده و این مسدودى تا چه زمانى ادامه دارد؟

از حساب بانکى من به عنوان حساب واسط سوء استفاده شده است اما چرا کل موجودى حساب من توسط پلیس فتا مسدود گردیده و این مسدودى تا چه زمانى ادامه دارد؟

باتوجه به اینکه مبالغى به صورت غیرمجاز به حساب بانکى شما واریز گردیده است لذا حسب دستور مقام محترم قضایى تا مشخص شدن وضعیت، حساب بانکى شما تا سقف مبلغ واریز شده یا برحسب نظر مقام قضایى کل مبالغ و موجودى حساب بانکى شما مسدود مى‌گردد. لذا مدت زمان مسدودى یا باز شدن مجدد حساب بانکى شما بستگى به نظر مرجع قضایى داشته و ازآن طریق انجام خواهد پذیرفت.