رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

شرکت در مسابقات و چالش‌های تلگرامی امنیت دارد؟

شرکت در مسابقات و چالش‌های تلگرامی امنیت دارد؟

ممکن است افراد مجرم با راه اندازی یک کانال و تبلیغ آن در سطح شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به برگزاری مسابقات مختلف از جمله هوش، ریاضی و ... نموده و چالش‌هایی مثل بیشتر تصویر دیده شده راه بیندازد و مبالغی را جهت شرکت در مسابقه دریافت کند سپس کانال را حذف نماید، در این هنگام هیچ تضمینی برای برگشتن وجه قربانی وجود ندارد لذا شرکت در اینگونه مسابقات و چالش‌ها هیچگونه امنیتی ندارد.