رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

دریافت امتیاز وام بانکی از سایت‌های تبلیغاتی امنیت دارد؟

دریافت امتیاز وام بانکی از سایت‌های تبلیغاتی امنیت دارد؟

در سایت های ارائه خدمات و تبلیغات مانند دیوار و شیپور افرادی آگهی‌هایی با عنوان فروش امتیاز وام مشاهده می‌شود که در صورت تماس قربانیان عنوان می‌شود فرد متقاضی مبلغی را باید پرداخت کرده سپس به عنوان ضامن وام نیز مدارک را پر کند، بعد از مدتی قربانی به بانک مراجعه و متوجه می‌شود فرد کلاهبردار وام را دریافت کرده و هیچ مبلغی هم به خریدار نداده است لذا تا زمانی که فرد فروشنده امتیاز وام را نمی‌شناسید به هیچ وجه ریسک خرید امتیاز وام را قبول نکنید.