رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی بر عهده کدام سازمان است؟

نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی بر عهده کدام سازمان است؟

به‌منظور نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و فروشگاه‌های مجازی از حیث مقررات قانون نظام صنفی، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگانان ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیروی انتظامی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط تشکیل می‌شود. این کمیته دارای دبیرخانه‌ای است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقرشده و مسئولیت هماهنگی و انجام مکتوبات موردنیاز را دارد.
این کمیته بر طبق آیین‌نامه مصوب، بررسی عملکرد فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای را به‌طور کامل داراست و در صورت مواجهه با تخلفات اقدام به رسیدگی و اعلام آن به مراجع مربوطه خواهد نمود.