رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چنانچه پولی به حساب من بدون هیچ خرید و فروشی واریز گردد میتواند دردسر ساز باشد؟ چه اقدامی باید انجام دهم؟

چنانچه پولی به حساب من بدون هیچ خرید و فروشی واریز گردد میتواند دردسر ساز باشد؟ چه اقدامی باید انجام دهم؟

زمانی که با بررسی و پیگیری های شما و بدون هیچگونه خرید و فروشی پولی به حساب شما واریز میگردد مطمنا از کارت شما سوء استفاده شده و حساب شما به عنوان واسط بوده و در اولین فرصت اقدامات ذیل که به صورت موردی متذکر می گردد را اعمال نمایید تا پیگرد قانونی متوجه شما نگردد: 

1- تغییر رمز اول و دوم کارت بانکی 

2- اخذ پرینت حساب بانکی ( پرینت تراکنش هایی که از حساب شما سوء استفاده شده )

3- مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی یا دادسرا برای مطرح نمودن و بررسی این که چه کسی از حساب شما سوء استفاده کرده است. ( طرح شکایت شما به منزله رفع اتهام از شما تلقی خواهد شد )