رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

اگردرفضای مجازی ازطرف کسی تهدید شدیم،آیامی‌توانیم آنرا پیگیری کنیم وراه پیگیری وشکایت ازآن چیست؟

اگردرفضای مجازی ازطرف کسی تهدید شدیم،آیامی‌توانیم آنرا پیگیری کنیم وراه پیگیری وشکایت ازآن چیست؟

بله امکان پیگیری آن وجود دارد. شما می‌توانید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست خود را ارائه دهید. بعداز آن نیز از طریق پیامک شما در جریان دادخواستتان قرار داده و در ادامه به شما دستور قضایی می‌دهند که با در دست داشتن آن می‌توانید به پلیس فتا مراجعه کنید. کارشناسان پلیس فتا نیز ضمن بررسی مستندات شما موضوع دادخواست شما را در دستور کار خود قرار می‌دهند.