رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

بد افزار‌ها از چه طریق وارد سیستم ما می شوند؟

بد افزار‌ها از چه طریق وارد سیستم ما می شوند؟

1- حافظه های جانبی آلوده به ویروس
2- دانلود فایل های آلوده به ویروس
3- دریافت ایمیل های آلوده
4- دریافت فایل های آلوده از طریق شبکه های بی سیم
5- استفاده از فیلتر شکن‌ها