رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

ضد بدافزار (Anti-Malware) چیست؟

ضد بدافزار (Anti-Malware) چیست؟

 نرم افزاری که از ورود برنامه‌های مخرب به دستگاه جلوگیری کرده، یا آن‌ها را مورد شناسایی قرار داده و پاکسازی می‌کند.