رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیا می‌توانم از ایمیل برای ارسال اطلاعات حساس استفاده کنم؟

آیا می‌توانم از ایمیل برای ارسال اطلاعات حساس استفاده کنم؟

برای ارسال یا دریافت داده‌های حساس نباید از ایمیل استفاده کنید. اگر یک حساب ایمیل هک شود، آن اطلاعات حساس به راحتی می‌تواند در اختیار شخصی غیر از گیرنده اصلی و در نظر گرفته شده قرار گیرد. در چنین مواقعی باید از یک سرویس انتقال فایل امن یا یک فرم وب ایمن استفاده کنید.

اگر به هر دلیلی برای انتقال اطلاعات حساس باید از ایمیل استفاده کنید، آن اطلاعات باید رمزگذاری شوند. ابتدا پرونده را رمزگذاری کنید، سپس پرونده رمزگذاری شده را به عنوان ضمیمه ارسال کنید. برای تهیه رمز رمزگذاری به طور جداگانه با گیرنده تماس بگیرید. هرگز اطلاعات حساس را با متن روشن ارسال نکنید.