رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

علایم هشداردهنده اعتیاد اینترنتی چیست؟

علایم هشداردهنده اعتیاد اینترنتی چیست؟

ـ عدم احساس گذشت زمان، در زمان روی خط بودن
ـ استفاده از ساعات خواب و استراحت برای اتصال به اینترنت
ـ آشفتگی و عصبانیت در زمان بروز وقفه بین زمان های اتصال به اینترنت
ـ کج خلقی کردن در صورت منع شدن از اتصال به اینترنت
ـ استفاده از زمان انجام تکالیف و وظایف روزمره برای استفاده از اینترنت
ـ ترجیح اینترنت بر بودن با خانواده
ـ اشتیاق فراوان جهت اتصال به اینترنت در زمان دوری از رایانه
ـ از دست دادن شوق شرکت در فعالیت هایی که قبلاً مورد توجه قرار داشته اند
ـ وجود حالت آشفتگی، عصبانیت و افسردگی در زمان هایی که امکان اتصال به اینترنت وجود ندارد. 

picture10.jpg14.44 کیلوبایت