رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

یکی از جدیدترین روش کلاهبرداری پیامکی که اکنون مطرحه چیست؟

یکی از جدیدترین روش کلاهبرداری پیامکی که اکنون مطرحه چیست؟

کلاهبرداران،پیامکی برای شهروندان ارسال می نمایند مبنی بر اینکه این پیامک از طرف بانک مرکزی بوده و رمز یک بار مصرف بانکی یا پویا برای شما فعال گردیده است و برای تکمیل اطلاعات باید به لینک مربوطه وارد شوند سپس لینکی از سایت فیشینگ یا درگاه جعلی بانک را جهت درج و دریافت اطلاعات بانکی فرد پیوست می نمایند.کاربرانی که به آدرس صفحات و درگاه های جعلی بانکی تسلط کافی ندارند به این لینک ها مراجعه نموده و کلیه اطلاعات بانکی خود را در معرض کلاهبرداران قرار می دهند از این رو توصیه می شود شهروندان مراقب این گونه پیامک ها باشند و به این قبیل پیامک ها بی توجه باشند و اطلاعات مهم بانکی و شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.