رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

گوشی موبایلم را سرقت کرده اند، اکنون برای پیگیری و رسیدگی چکاری باید انجام بدم و به کجا مراجعه کنم؟

گوشی موبایلم را سرقت کرده اند، اکنون برای پیگیری و رسیدگی چکاری باید انجام بدم و به کجا مراجعه کنم؟

با پلیس 110 تماس بگیرد و پس از حضور گشت در محل سرقت و تنظیم گزارش  یک نسخه از صورتجلسه را از مامور اخذ کنید، به سایت hamyab24.ir  مراجعه فرمائید و پس از ثبت سریال گوشی سرقتی، به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و شکایتی با موضوع سرقت گوشی موبایل مطرح نمائید وبعد از دریافت پیامک دادسرا بهمراه مدارک صورتجلسه سرقت، کارتن گوشی و دستور قضایی در پلیس مشخص شده در دستور حاضر شوید.