رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آسیب‌های جسمی و روانی در کمین قربانیان اینترنت؟

آسیب‌های جسمی و روانی در کمین قربانیان اینترنت؟

1. تعاملات فرد به فرد یا رو در رو را کاهش می‌دهد.

2. احساس نیاز به توجه را به شدت افزایش می‌دهد.

3. توجه شما را از اهداف زندگی واقعی منحرف خواهد کرد.

4. خطر ابتلا به افسردگی را افزایش می‌دهد.

5. احتمال شکست روابط موجود در شبکه‌های اجتماعی بیش از روابطی است که در دنیای واقعی داریم.

6. استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی خلاقیت افراد را نابود می‌کند.

7. مقایسه پیوسته خود با دیگران در شبکه‌های اجتماعی شما را به نابودی خواهد کشاند.

8. استفاده موبایل قبل از خواب می‌تواند روابط خانواده را دچار آسیب کند.

کلمات کلیدی :