رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

چرا در برخی از شکایات در پلیس فتا، باید دستور قضایی داشته باشیم و خود پلیس فتا مستقیم وارد نمی‌شود؟

چرا در برخی از شکایات در پلیس فتا، باید دستور قضایی داشته باشیم و خود پلیس فتا مستقیم وارد نمی‌شود؟

نکته‌ای که باید دقت کنیم این است که پلیس فتا، ضابط قضایی است و در زمینه جرائم غیر مشهود و همچنین جرائم و تخلفاتی که شاکی خصوصی دارند، دستور قضایی لازم است. روال شکایت به این ترتیب است که ابتدا فرد شاکی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، دادخواست خود را مطرح می‌کند و پس از طی مراحل آن با دستور قضایی که از دادگستری اخذ کرده، به پلیس فتا مراجعه کرده وکارشناسان پلیس فتا نیز با تشکیل پرونده، پیگیری آن را در دستور کار خود قرار می‌دهند.