رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

منظور از واژه مهندسی اجتماعی (Social Engineering) چیست؟

منظور از واژه مهندسی اجتماعی (Social Engineering) چیست؟

مهندسی اجتماعی عبارتست از: سوء استفاده از اطمینان و یا فریب عوامل انسانی به جهت دسترسی به اطلاعات محرمانه و در مرحله بعد سوء استفاده از این اطلاعات است. در واقع بخواهیم مهندسی اجتماعی را به لحاظ فنی بیان کنیم : فعالیت مخرب غیرفنی، که از تعاملات انسانی برای براندازی برنامه‌ها، روندها و سیاست‌های امنیتی فنی استفاده می‌کند تا به شبکه‌ها و دستگاه‌های ایمن دسترسی پیدا کند.