رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

هنگام فعال کردن Remote Desktop ، چه اقدامات احتیاطی باید انجام دهید؟

هنگام فعال کردن Remote Desktop ، چه اقدامات احتیاطی باید انجام دهید؟

اگرچه بسیاری از آسیب پذیری های Remote Desktop برطرف شده بودند ، اما در صورت استفاده از آن باید اقدامات احتیاطی را انجام دهید:
1-اطمینان حاصل کنید که نرم افزار شما به روز شده است.
2-از نرم افزارهای دسترسی از راه دور شخص ثالث یا ابزارهای مدیریت استفاده نکنید.
3-همه حسابهای دسترسی به Remote Desktop باید با رمزهای عبور قوی و تأیید هویت دو عاملی محافظت شوند.
4-هم از فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری و هم از VPN استفاده کنید.
5-تعداد کاربرانی که می توانند از Remote Desktopاستفاده کنند را محدود کرده و حساب های سرپرست خود را از استفاده از آن محدود کنید.