رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

منظور از فیشینگ هدف‌دار (spear phishing)چیست؟

منظور از فیشینگ هدف‌دار (spear phishing)چیست؟

فیشینگ هدف‌دار پیشرفته تر فیشینگ معمولی است و هدف آن گروه‌ها یا افراد خاصی هستند.در این نوع حمله، کلاه‌برداران پیام‌ها را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که هر چیز اعم از یک سازمان خاص، اداره‌ای درون سازمانی یا حتی یک فرد را مورد هدف قرار دهند و بیشترین شانس را برای خواندن ایمیل و فریب قربانیان به وجود آورند. این گونه پیام‌ها اغلب نقطه آغازین تعدادی از شناخته شده ترین حملات سایبری و حوادث مربوط به هک به حساب می‌آیند.