رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

کارتخوان تقلبی را چگونه بشناسیم؟

کارتخوان تقلبی را چگونه بشناسیم؟

در دستگاه پوز اورجینال و اصلی، وقتی شما کارت را وارد آن می کنید، به میزان حدودا دو بند انگشت از کارت بیرون از دستگاه باقی می ماند و اما در مقابل اگر کارت در دستگاه پوز بیشتر فرو رود، قطعا تقلبی است و از گفتن رمز و اطلاعات خود جلوگیری کنید تا اطلاعات شما به دست مالک پوز نیفتد.

موارد مشکوک:

1- فاصله زیاد بین زبانه ها
در نسخه های جعلی و تقلبی دستگاه پوز، زبانه کنار پوز که بیشتر به عنوان نگهدارنده طراحی شده به اندازه یک بند انگشت بزرگتر است و اما در نسخه های اصلی،این فصله کمتر می باشد.
 

2- صفحه کلید سفت و سخت

اگر تا به حال با دستگاه های پوز کار کرده باشید، حتما می دانید که دکمه های دستگاه پوز نرم هستند و شما می توانید رمز کارت خود را به راحتی وارد کنید. اما دستگاه های پوز جعلی این ویژگی و قابلیت را ندارند
 

3- عدم وجود چراغ های چشمک زن

یکی از علائم دستگاه پوز جعلی، عدم وجود چراغ LED چشمک زن است که در اکثر دستگاه های پوز اصلی که بیانگر ارتباط با سرور بانک می باشد موجود می باشد.